Video

Jeg brenner for å gjøre utviklingen innen teknologi tilgjengelig på en forståelig, interessant og jordnær måte. En av veiene dit er gjennom å fremvise de menneskene som arbeider og brenner for det daglig, og høre hvordan de tenker og føler om den forandringen de er med å skape.

Mitt mål er å motivere flest mulig mennesker og bedrifter til å ha et proaktivt og selvvalgt ønske om å utvikle sine ferdigheter i takt med teknologiens muligheter, og se på forandringene i markedet som noe spennende og positivt, ikke skremmende og destruktivt.