• Sergei Pedersen

"Ja, selv din jobb kan forsvinne"For en stund tilbake pratet jeg med en masterstudent innen rettsvitenskap om hvilken påvirkning kunstig intelligens allerede har og kommer til å ha på jobbmarkedet. Temaet omhandlet i hovedsak Artificial Narrow Intelligence (ANI). Det er algoritmer som prøver å løse oppgaver med en spesifisert input og et konkret, ønsket utfall. Det kan eksempelvis være å mate algoritmen med historiske bilder av føflekker (input) og om de viste seg å være ondartet eller ikke (utfall). Algoritmen programmeres deretter til å maksimere riktige utfall (korrekt identifisering av: er kreft / er ikke kreft) basert på input.


Det som gjør denne formen for kunstig intelligens sterk er dens evne til å generere egen logikk for hvordan den løser den spesifiserte oppgaven. Gjennom kontinuerlig om-koding av sin algoritme prøver ANI å formulere en formel som stadig øker antall ønskede utfall. I de fleste tilfeller blir koden den kunstige intelligensen ender opp med umulig for mennesker å lese. Vi blir uvitende om hva spesifikt den ser etter i føflekken og hvordan den resonnerer sin beslutning. Det eneste vi kan konkludere med er om den har en god treffprosent eller ikke.

Dette kalles for en "svart boks" algoritme. Slike algoritmer har nå eksistert i nesten ett tiår og dominerer blant annet aksjemarkedet.


Vi var begge veldig engasjert i samtalen og bidro fritt med hva vi hadde lest, hørt og tenkt. Dette endret seg brått når vi kom til diskusjon om AI og jus. Selv for samme oppbygning og empiri, så stilte hun seg sterkt uenig i muligheten for automasjon innen rettsvesenet. Det var for komplisert, for omfattende, for «menneskelig» til å bli gjort av algoritmer.


Hennes standpunkt er langt fra unikt. Vi alle har en tendens til å lettere akseptere innvirkningene av teknologisk progresjonen i områder som ikke direkte truer vår identitet. En undersøkelse gjennomført av The Marsit Poll for NPR, fant de ut at hele 94% anså det som svært usannsynlig at de kom til å miste jobben til automasjon. Men hva er den reelle utsikten?


Den mest omtalte rapporten på automasjon kommer fra Oxford University, hvor de i 2013 estimerte at rundt halvparten av jobbene i USA var utsatt for å bli automatisert i løpet av nærmeste fremtid. Det som gjør denne undersøkelsen relevant fem år senere er viten om at den ble gjennomført før maskinlæring hadde sin reelle renessanse. I en rapport til McKinsey forteller James Manyika at vi har hatt mer progresjon i AI feltet over de siste fem årene enn de femti tidligere. En eksponentiell progress. Den samme rapporten viser at i Norge vil hele 22% av arbeidere bli gjort irrelevant av automasjon allerede før år 2030.


Hvis vi ser tilbake på rettsvesenet, så har vi flere saker som beviser at mennesker er ikke perfekte. Vi er mye sterkere påvirket av kognitiv bias, følelser og vår fysiologi enn det vi er villige til å innrømme. I en kontroversiell studie av Israelske dommere viste det seg at den absolutt største påvirkningen på om en innsatt fikk prøveløslatelse ikke var oppførsel eller avtjent tid i fengsel, men hvor sultne dommerne var. Hele 65% ble prøveløslatt etter frokost, men kun 15% i perioden før lunsj.


Dommere har også begrenset tid og minne, hvor de er presset over menneskelig evne til å utforske, forstå og huske samtlige detaljer av hver sak. I motsetning kan ANI enkelt skaleres og fritt dupliseres. Det gir oss muligheten til å prosessere alle ventende saker i parallell, begrenset kun av tilgjengelig maskinkraft. Hver åpen sak kan få en egen virtuelle dommer. Vi trenger ikke lenger nedprioritere saker og risikere foreldelse av bevis. Et program vil heller ikke være begrenset av vår kognisjon, hukommelse eller læreevne. Den vil kunne ta inn og vekte alt av tilgjengelig informasjon, uansett mengde eller type sak.


Statsadvokat Geir Fornebo uttalte «Sakene er basert på skjønn. Vi er ikke maskiner» til VG angående en feilaktig henleggelse av en voldtektssak. Men hvor lenge blir dette tilfellet?


ANI har allerede fremvist god evne til å lese og kompilere store mengder informasjon og startet å erstatte jurister verden over. En dag kommer de til å kunne dømme saker, kanskje mer effektivt og rettferdig enn mennesker. De vil kunne være upartiske og kompetente, men også uhyrlig effektive. Det vil være dramatisk billigere å ta en sak gjennom rettssystemet og stjerneadvokater vil ha mindre innflytelse på dens utfall. Dette vil øke sjansene for at enkeltpersoner eller små selskap vil ha en rettferdig mulighet selv mot milliardærer og multinasjonale selskap. Vil de være perfekte? Neppe. Men kan de klare det bedre enn mennesker? Veldig sannsynlig.


Da har vi også ikke engang sett på alle de supplerende mulighetene som er utelatt i dagens prosesser. Vi mennesker etterlater oss små korn av data uansett hvor sikkert vi prøver å navigere på internett eller i den virkelige verden. GPS, sensorer, kameraer, applikasjoner og andre teknologier er så integrert med vår og andres hverdag at de er umulig å unngå. Gode ANI-jurister vil kunne samle denne informasjonen og fremstille for bruk i rettsaker. Informasjon som kan være for omfattende, tilsynelatende irrelevant eller helt uforståelig for mennesker.


Dette er selvfølgelig kun en potensiell fremtid. Det er veldig mange faktorer som påvirker hvilke jobber som kommer til å bli automatisert, fra teknologiske begrensninger til økonomisk relevans. Men likevel tror jeg det vil være viktigere enn noen gang å finne ut hva en har lidenskap for og kan dedikere seg til å bli ekstremt dyktig på. En må skille seg ut og være bedre enn gjennomsnittet, for med voksende sikkerhet vil mer og mer av gjennomsnittet bli automatisert.


One machine can do the work of fifty ordinary men. No machine can do the work of one extraordinary man.

- Elbert Hubbard

9 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle