Om meg

Jeg har en lidenskap for informasjonsteknologi og dens innvirkning på mennesker, bedrifter og samfunnet. Den førte til at jeg som nyutdannet siviløkonom hoppet rett inn i feltet og har hatt vann over hodet siden.


Gjennom min karriere har jeg hatt gleden av å dekke et bredt spektrum av teknologikjeden. Jeg har hjulpet kunder med å konstruere og verdsette tekniske IKT infrastruktur arkitekturer basert på hvordan jeg så bedriftenes nåværende situasjon, hvor de ønsket seg videre og antagelser om hvordan relevant teknologilandskap kom til å se ut i fremtiden. I senere tid har jeg også hatt muligheten til å være med og implementere på lignende løsninger gjennom noen av Europas største transisjons- og transformasjonsprosjekter.


Det er fortsatt relativt uvanlig å «avspore» så signifikant fra ens studiespesialisering, men jeg er veldig takknemlig for den reisen jeg har fått ta. Teknologi er blitt så integrert i vår hverdag at det er utenkelig å forestille seg at vi bare har hatt teknologi som smarttelefoner, sosiale plattformer og google maps i litt over ett tiår.


Min forståelse av hvor markedet beveger seg tilsier at min reise ikke kommer til å være unik så veldig lenge. Snart vil teknologi utvikle seg forbi tiden som ett supplerende arbeidsverktøy og heller bli vår primære arbeidsplattform. Både nyutdannede og erfarne arbeidere vil måtte transformere sine evner og arbeidsrutiner til denne endringen. Jeg brenner for å gjøre denne overgangen frivillig og gledelig for så mange mennesker som mulig.


Jeg har genuin tro til at teknologiene vi ser i horisonten, som virtuell virkelighet, droner eller kunstig intelligens, kommer til å ha en positiv påvirkning for menneskenes utvikling. Den kan frigi tid fra oppgaver som vi ikke ønsker å gjøre og gi oss uante muligheter. Men for at dette skal bli en realitet, så må mennesker aktivt være med på reisen og ikke bli gjort irrelevant av maskinene.

TOGaf+Certified+Training.png
nhh---norwegian-school-of-economics-149-
CISSP-300x300.png
azure-solutions-architect-expert-600x600
badge-cmna.png
prince2_logo.png
Scrumorg-PSM_outertext_1000x1000-300x300
Scrumorg-PSPO_outertext_1000x1000-300x30
itil-logo.jpg

Teknologi er ikke en trend

men et uunngåelig faseskifte i vår evolusjon

Mine verdier

VERDI 1
Ydmykhet

Arroganse er blitt en av de skadeligste kvalitetene en kan besitte. Den stadige utviklingen av systemer og informasjon tillater ingen å være ferdig utlært i noe. Det er ingenting som er farligere enn å tenke at en er en ekspert og gjennom personlig bias utelukke muligheter for at det finnes faktorer en er ukjent med. Et ydmykt sinn er åpent og mottagelig for ny informasjon og tankesett.

VERDI 2
Samarbeid

Den kanskje beste gaven teknologi har gitt oss er ikke tilgangen på informasjon, men tilgangen på mennesker. Tilnærmet hvor enn du er i verden, så har du nå muligheten til å utvikle din forståelse og kunnskap flere milliard ganger. Det er en helt utrolig tanke og ikke minst mulighet. Det tillater oss å være flink på akkurat det vi interesserer oss for og samarbeide med andre som komplementerer våre ferdigheter. Både visdommen og ferdighetene til massene er tilgjengelig gjennom våre fingertupper.

VERDI 3
Læring

Realiteten av informasjonsalderen er at hvis en ikke kontinuerlig utvikler sine ferdigheter, så eroderes ens verdiskapende muligheter. Kuriositet for det nye og lidenskap for å lære er viktige fundamenter å bygge kultivere for å bevare både relevans og arbeidsglede. Fremtiden er iboende uforutsigbar og vil kreve tilpasningsdyktighet gjennom plastisitet av sinn, disiplinert søken for å bli bedre og glede for reisen og ikke målet.

VERDI 4
Transparens

Nå som flere av våre handlinger skjer gjennom internett er vi blitt stilt ovenfor et tveegget sverd. Uendelig informasjon, men også bevisst misinformasjon. Bevart historikk gjennom data, men uendelige muligheter til å handle anonymt om en ønsker. Jeg er en proponent av åpenhet og ærlighet, selv på bekostning av kortsiktige gevinster. I en tid hvor vårt ord blir evig bevart, vil vi i større grad verdsette integritet.

VERDI 5
Mot

Den demokratiserende kraften til sosiale plattformer har bidratt til at mange undertrykte grupper fikk en stemme, og med den hadde nok mot til å stå for sine verdien og forandre verden. Tidligere ble det lært at informasjon er makt, men i dagens overdåd av informasjon er det den som har mot til å ta sjanser og agere sen som oppnår gevinst. Tenke er lett, men å forplikte seg til å produsere gjennom handling og risikere å feile er en dyd som beveger sivilisasjonen fremover.

VERDI 6
Empati

Selv for alt det positive teknologi bringer til vår utvikling, så redefinerer den også hva det vil si å være menneske. Vi har nå ankommet til hvor en kan gå et helt liv uten direkte interaksjon med andre mennesker og dermed har interpersonelle kvaliteter begynt å bli avleggs. I en tid hvor alle fysiologiske behov kan bli tilfredsstilt gjennom internett, tekst og telekommunikasjon, mener jeg det kanskje er mer behov en noen gang for empati og tilknytting for varig velvære.